Trang chủ / Thực đơn
Sprite

Sprite

30.000 VNĐ
Dasani

Dasani

30.000 VNĐ
Fanta Orange

Fanta Orange

30.000 VNĐ
Soda Chanh

Soda Chanh

30.000 VNĐ
Nước Cam Vắt

Nước Cam Vắt

45.000 VNĐ
Nước Táo

Nước Táo

30.000 VNĐ
Nước Cam

Nước Cam

30.000 VNĐ
Trà Xanh

Trà Xanh

30.000 VNĐ
Trà Oolong

Trà Oolong

30.000 VNĐ
Coca Light

Coca Light

30.000 VNĐ
Coca-Cola

Coca-Cola

30.000 VNĐ
Trà Oolong Trong Shochu

Trà Oolong Trong Shochu

70.000 VNĐ
Trà Xanh Trong Shochu

Trà Xanh Trong Shochu

70.000 VNĐ