Trang chủ / Thực đơn
Set Cơm

Set Cơm

50.000 VNĐ
Cơm Chan Canh Trứng

Cơm Chan Canh Trứng

66.000 VNĐ
Cơm BiBimBap Nồi Đá Sốt Cá Tuyết & Phomai

Cơm BiBimBap Nồi Đá Sốt Cá Tuyết & Phomai

106.000 VNĐ
Súp Rong Biển

Súp Rong Biển

56.000 VNĐ
Súp Trứng

Súp Trứng

56.000 VNĐ
Súp Cay Thịt Bò

Súp Cay Thịt Bò

66.000 VNĐ
Súp Cay Đậu Phụ

Súp Cay Đậu Phụ

76.000 VNĐ
Cơm Trắng(cỡ trung)

Cơm Trắng(cỡ trung)

20.000 VNĐ
Cơm Rong Biển

Cơm Rong Biển

30.000 VNĐ
Cơm Chan Súp Cay

Cơm Chan Súp Cay

86.000 VNĐ
Cơm BiBimBap Nồi Đá

Cơm BiBimBap Nồi Đá

96.000 VNĐ