Trang chủ / Thực đơn
Nầm Lợn

Nầm Lợn

70.000 VNĐ
Gan Bò

Gan Bò

70.000 VNĐ
Cổ Hũ

Cổ Hũ

130.000 VNĐ
Lòng Bò Gyu-Kaku

Lòng Bò Gyu-Kaku

90.000 VNĐ