Trang chủ / Thực đơn
Mỳ Ramen Trong Nồi Đá

Mỳ Ramen Trong Nồi Đá

120.000 VNĐ
Mỳ Udon Thịt Bò (Lớn /Nhỏ  - 120000/70000)

Mỳ Udon Thịt Bò (Lớn /Nhỏ - 120000/70000)

120.000 VNĐ
Mỳ Udon Súp Cay (Lớn /Nhỏ  - 120000/70000)

Mỳ Udon Súp Cay (Lớn /Nhỏ - 120000/70000)

120.000 VNĐ
Mỳ Súp Cay

Mỳ Súp Cay

120.000 VNĐ
Mỳ Lạnh Mơ Muối (Lớn /Nhỏ  - 120000/70000)

Mỳ Lạnh Mơ Muối (Lớn /Nhỏ - 120000/70000)

120.000 VNĐ
Mỳ Gyukaku Lạnh(Lớn /Nhỏ  - 120000/70000)

Mỳ Gyukaku Lạnh(Lớn /Nhỏ - 120000/70000)

120.000 VNĐ