Trang chủ / Thực đơn
Sườn Bò Mỹ Sốt Tỏi (150g)

Sườn Bò Mỹ Sốt Tỏi (150g)

120.000 VNĐ
Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ

Thịt Bò Mỹ Ba Chỉ

76.000 VNĐ
Sườn Bò Có Xương

Sườn Bò Có Xương

130.000 VNĐ
Thịt Sườn Bò Nhật Cao Cấp

Thịt Sườn Bò Nhật Cao Cấp

380.000 VNĐ
Set Sườn Bò Nhật Tổng Hợp

Set Sườn Bò Nhật Tổng Hợp

330.000 VNĐ
Thịt Sườn Bò Nhật Thượng Hạng

Thịt Sườn Bò Nhật Thượng Hạng

480.000 VNĐ
Thăn Bò Mỹ

Thăn Bò Mỹ

160.000 VNĐ
Diềm Thăn Bò Mỹ

Diềm Thăn Bò Mỹ

130.000 VNĐ
Diềm Thăn Bò Mỹ Ướp Tỏi

Diềm Thăn Bò Mỹ Ướp Tỏi

140.000 VNĐ
Diềm Thăn Bò MỸ Đế Vương

Diềm Thăn Bò MỸ Đế Vương

170.000 VNĐ
Sườn Bò Mỹ Tổng Hợp

Sườn Bò Mỹ Tổng Hợp

380.000 VNĐ
Sườn Bò Mỹ

Sườn Bò Mỹ

120.000 VNĐ
Sườn Bò Mỹ Gyu-Kaku

Sườn Bò Mỹ Gyu-Kaku

180.000 VNĐ
Lưỡi Bò Đặc Biệt

Lưỡi Bò Đặc Biệt

180.000 VNĐ
Lưỡi Bò

Lưỡi Bò

120.000 VNĐ