Trang chủ / Thực đơn
Kem matcha

Kem matcha

36.000 VNĐ
Kem Vani

Kem Vani

36.000 VNĐ
Kem Socola

Kem Socola

36.000 VNĐ
Kem Gyu-Kaku

Kem Gyu-Kaku

40.000 VNĐ