Trang chủ / Thực đơn
Combo Fuji

Combo Fuji

690.000 VNĐ
Set Tổng Hợp Yakiniku

Set Tổng Hợp Yakiniku

140.000 VNĐ
Set Sườn Bò Mỹ GyuKaku

Set Sườn Bò Mỹ GyuKaku

200.000 VNĐ
Set 3 Loại Bò Nướng

Set 3 Loại Bò Nướng

160.000 VNĐ
Thịt Sườn Bò Nhật Cao Cấp

Thịt Sườn Bò Nhật Cao Cấp

380.000 VNĐ
Set Sườn Bò Nhật Tổng Hợp

Set Sườn Bò Nhật Tổng Hợp

330.000 VNĐ
Thịt Sườn Bò Nhật Thượng Hạng

Thịt Sườn Bò Nhật Thượng Hạng

480.000 VNĐ
Set Đùi Gà Chiên Giòn

Set Đùi Gà Chiên Giòn

86.000 VNĐ
Set Mỳ Mơ Lạnh

Set Mỳ Mơ Lạnh

140.000 VNĐ
Diềm Thăn Bò Mỹ

Diềm Thăn Bò Mỹ

130.000 VNĐ
Diềm Thăn Bò MỸ Đế Vương

Diềm Thăn Bò MỸ Đế Vương

170.000 VNĐ
Lưỡi Bò Đặc Biệt

Lưỡi Bò Đặc Biệt

180.000 VNĐ